Discoteca Grey's Elite Club a Milano

Discoteca
Telefono
+39 333 7900147
Indirizzo
Via Torino, 6420123 Milano
Zona
Centro
Telefono
+39 333 7900147
Indirizzo: Via Torino, 64 - 20123 Milano
Come Arrivare: Metro Duomo - MM1 - MM3 Bus 2, 3, 14